Veteranendag

Jaarlijks - op Veteranendag op 7 april - betuigen we onze steun en respect voor onze veteranen. We uiten onze erkentelijkheid tegenover hen. Om de waardering van de brede samenleving / bevolking voor de veteranen te tonen, betrekken we het publiek bij de Veteranendag.

Lees meer...

Getuigenissen van Veteranen in Congo

Congo. Het is een lange broederlijke geschiedenis, waarover onze militairen die aan de operaties aldaar hebben deelgenomen, veel te vertellen hebben.

Het is een verhaal van soms hard vechten maar vaak ook van hulp en steun bieden aan de Congolese bevolking.

Lees meer...


Aanvullende gegevens